Integritetspolicy 2018-05-17 Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare som alla har tystnadsplikt Våra kunder väljer aktivt, och frivilligt, att lämna sitt samtycke i personuppgiftsbiträdesavtal. Vi använder oss inte av förbockade rutor eller liknande, som standard för att ge samtycke. Information som kunden tar del av är enkel att läsa och förstå. Det är enkelt för kunden/kunderna att dra tillbaka sitt samtycke. Vi har namngett vårt företag som personuppgiftsbiträde och angett våra kontaktuppgifter Vi ger specifik information om vilken data vi samlar in och vad vi använder den till Vi ger information om hur vi behandlar insamlad data Vi identifierar eventuell tredje part som tar del av uppgifterna Kunden/kunderna informeras om sin rätt att få se och begära ut sin data Kunden/kunderna informeras om sin rätt att ändra i den persondata vi har lagrat Kunden/kunderna informeras om sin rätt att dra tillbaka sitt samtycke Vi uppmärksammar att insamlad kunddata raderas efter en rimlig tidsperiod Vi upplyser kunden/kunderna om hur den går tillväga för att begära ut, ändra eller radera sin data hos oss. Vi bevarar uppgifter om när kunden/kunderna lämnat samtycke Vi bevarar uppgifter om på vilket sätt kunden gett sin tillåtelse att vi lagrar och behandlar persondata Vi bevarar uppgifter på den information som kunden tagit del av i samband med att den gett sitt samtycke i personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi har processer för att skyndsamt hantera våra kunders förfrågan om att uppdatera, hämta ut eller radera sin data
http://www.keyladesign.se/allman/keyladesign_krona.png